Uncategorized

KUVARNET alustab

Sesose IT hooldus ning riist- ja tarkvara üksuse üleminekuga (VÕS §179 mõistes) 5D Vision OÜ-lt (10606206) Kuvarnet OÜ-le (10151415), muutuvad seni sõlmitud lepingute rekvisiidid:

  • Ettevõtte nimi: Kuvarnet OÜ
  • Registrikood: 10151415
  • Postiaadress: Teaduspargi 11, III korrus, Tartu 51014
  • Arveldusarve: EE092200221005111498 (Swedbank)
  • Kontakttelefon: 747 5542
  • Kontakt e-post: info@kuvarnet.ee
  • Kasutajatoe e-post: hooldus@kuvarnet.ee
  • Kasutajatoe portaal: http://ithooldus.net

Muid muutusi käesolev muudatus kaasa ei too.