IT Hooldus

Edukaks äritegevuseks oma peamises kompetentsivaldkonnas peavad ettevõtted keskenduma üha enam oma põhitegevusele ja suunama selle saavutamiseks vajalikud kõrvaltegevused teistele ettevõtetele, kellele on need omakorda peamiseks tegevusalaks.

Muude tugiteenusete vajaduste kõrval on võtmetähtsusega kõrvaltegevuseks pea igas ettevõttes, asutuses ja organisatsioonis IT talitluspidevuse tagamine. Siin oleme meie need, kes võtavad hea meelega enda kanda IT infrastruktuuri igapäevase käigushoidmise, lihtsamalt öeldes osutavad igapäevast “arvutiabi”.

Meie poolt pakutav IT Hooldusteenus sisaldab muuhulgas:

 • riist- ja baastarkvara tõrgete diagnoosimist ja kõrvaldamist;
 • viiruste tõrje korraldamist;
 • andmete säilimise ja taastamise korraldamist;
 • uute seadmete ja/või baastarkvara hankimist ja seadistamist;
 • arvepidamist riist- ja tarkavara üle;
 • ettevõtte IT valdkonna dokumenteerimist;
 • konsulteerimist ja ettepanekute tegemist infotehnoloogilise keskkonna arengusuundade väljatöötamiseks, jõudluse, töökindluse ja efektiivsuse tõstmiseks;
 • vajadusel kliendi esindamist suhtlemisel teiste isikutega infotehnoloogilises valdkonnas;

Pakutava teenuse kvaliteedi tagavad:

 • pikaajaline kogemus;
 • kogutud ja talletatud knowhow;
 • motiveeritud ja pühendunud inimesed;
 • piisav tehnika teenuse operatiivseks osutamiseks;

Teenuse osutamise aluseks on sõlmitav leping.

Tänaste hooldusklientide hulgas on mitmeid tööstusettevõtteid, samuti kaubandus-, teenindus- ja munitsipaalettevõtteid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Leave a Reply